Lidgeld
Het lidgeld dient te worden voldaan voor aanvang van het lesblok. Een lidmaadschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. De lessen kunnen worden verzilverd binnen de duur van het lesblok.

 

Restitutie
Er is in geen geval restitutie mogelijk op het lidgeld. In geval van langdurige ziekte, blessure of letsel kan in overleg met Ciska het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk, vakantie. Tijdens de afgesproken periode van opschorting volgt het lid geen les. Het lid kan de resterende lessen na de periode van opschorting komen volgen. Opschorting kan nooit met terugwerkende kracht.

Les reserveren
Één credit staat gelijk aan één yogales naar keuze, tenzij anders aangegeven op de website. Voordat de les gevolgd wordt, dient het lid zich in te schrijven via momoyoga.nl/yogabijciska

Les annuleren
Een les dient minimaal 3 uur van tevoren te worden geannuleerd. Gebeurt dit te laat of komt het lid niet opdagen, dan wordt de les afgeschreven van het tegoed.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het volgen van de lessen is geheel voor eigen risico van het lid. Yoga bij Ciska is in geen geval verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van het lid, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. Bij deelname aan een les dient het lid Ciska op de hoogte te houden van wijzigingen in de lichamelijke conditie, ook als dit niet relevant lijkt. Eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Yoga bij Ciska.

 

Privacy en gegevensverwerking
Door gebruik te maken van de diensten van Yoga bij Ciska, gaat het lid akkoord met de manier waarop de gegevens worden verwerkt. Yoga bij Ciska bewaart de namen en e-mailadressen, tenzij de persoon zich uitschrijft. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Yoga bij Ciska zelf om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen en om het boekingensysteem te kunnen hanteren. Alle overige persoonlijke gegevens zijn door de klant zelf te beheren in momoyoga. Het is niet verplicht om deze in te voeren.

Wijzigingen door Yoga bij Ciska
Yoga bij Ciska heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en -tijden te wijzigen.
Yoga bij Ciska heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van een klant te weigeren.
Yoga bij Ciska heeft het recht een les te annuleren bij te weinig deelnemers, ziekte of overmacht. In dit geval wordt de yogales niet in rekening gebracht bij de klant.
Yoga bij Ciska heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
Yoga bij Ciska heeft het recht te allen tijden prijswijzigingen door te voeren.

©2019 Yoga bij Ciska. Alle rechten voorbehouden.

ADRES

Meerledorp 33, 2328 Meerle

 

+32 498 166 476

 

info@yogabijciska.com

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle